Vásárlási feltételek

WebShop Általános Szerződési Feltételek

WEBSHOP ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2020.01.01-től

 1. INFORMÁCIÓ

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Bázis-Art-Kemikál Fata Kft. (a továbbiakban: Bázis Fata) a www.bazisfata.unas.hu honlapon (a továbbiakban: Webáruház) történő, Webáruházi vásárlásokra érvényesek és a Webáruházban elérhető és megvásárolható összes termékére irányadóak.

1.2. A jelen ÁSZF a Webáruház által, a www.bazisfata.unas.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre (vásárlásra) vonatkozik, amelyre vonatkozóan a Szerződés a Webáruházon keresztül kerül megkötésre (a továbbiakban: a Szerződés).

1.3. A Webáruház használatához szükséges egyéb tájékoztatást, amelyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon a következő linkeken elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják: Jogi nyilatkozat, Adatkezelési tájékoztató. A Webáruházon keresztül kötött Szerződés nem minősül írásbelinek.

1.4. A Webáruház használatával, valamint a regisztrációval a Vásárló tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 1. A WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJÉNEK ADATAI

A Szerződést a Vásárló a Bázis Fatával-val köti meg, amelynek adatai a következők:
Név: Bázis-Art-Kemikál Fata Kft.
Székhely: 1201. Budapest, Helsinki Út 63.

Nyilvántartja: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-975227,
Adószám: 23721432-2-43
Számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-52128341
Telefonszám: +36-1/283-1201

WEBÁRUHÁZ ügyfélszolgálati telefonszáma: +36-1/283-1201
Munkanapokon (hétfő–péntek): 7:00–16:00
Szombat: 8:00–13:00
Vasárnap: nincs ügyfélszolgálat
E-mail: info@bazisfata.hu, rendeles.bp@b-a-k.hu
Postacím: 1201. Budapest, Tinódi utca 3.

 1. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

3.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.bazisfata.unas.hu weboldalon található, elektronikus Webáruházon keresztül történik. A Webáruházon keresztül csak Magyarország területén szállítandó megrendelés adható le.

3.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

3.3. Vásárlói kör meghatározása: A Webáruházban ajánlott termékek értékesítése kizárólag Fogyasztók (azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) részére, valamint olyan gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére történik, akik a termékeket végfelhasználóként vásárolják meg.

3.4. A Bázis Fata nem fogadott el, és nem veti alá magát semmilyen magatartási kódexnek, amely szolgáltatási tevékenységére, így a jelen ÁSZF szerint kötött Szerződésekre vonatkozna.

3.5. A Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

3.6. A Bázis Fatával viszonteladói szerződés csak személyesen történhet előzetes egyeztetés alapján.

3.7. A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, akár regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, amelyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

3.8. A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a webáruházban a termékek mellett található részletes leírás tartalmazza. A Vásárló kérheti, hogy a termékre vonatkozó használati útmutatót, amennyiben rendelkezésre áll, elektronikus úton a megrendelés előtt is küldjük meg, amennyiben e kérését a Webáruház Ügyfélszolgálatának 2. pontban rögzített valamely elérhetőségén a Vásárló jelzi.

3.9. Amennyiben a Webáruházban található bármely termékkel vagy a Szerződés megkötésének folyamatával kapcsolatban bármely további kérdése merül fel kérjük, forduljon a Webáruház Ügyfélszolgálatához a 2. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén.

3.10. A Bázis Fata fenntartja jogát arra, hogy a Webáruházban megrendelhető termékeinek árát megváltoztathassa, ugyanakkor a Webáruházban mindig az aktuálisan érvényes ár kerül feltüntetésre, és az esetleges módosítás csak a Webáruházban való megjelenéssel együtt lép hatályba. Az ár esetleges módosítása a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, így az online bankkártyával, utánvéttel történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén sem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

3.11. Amennyiben annak ellenére, hogy a Bázis Fata a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti szakmai gondossággal (a továbbiakban: Szakmai Gondosság) jár el – például esetleges rendszerhiba vagy egyéb kimaradás miatt – hibás ár kerül a Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általános piaci értékétől jelentősen eltérő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Bázis Fata nem köteles a terméket a téves áron szállítani, hanem felajánlhatja a tényleges áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Ha bármely okból, Szakmai Gondossága ellenére a Bázis Fata mégis elfogadta volna a hibásan feltüntetett árra szóló megrendelést, úgy jelen ÁSZF 5.6 pontja értelmében a hibás ár felismerését követően a Bázis Fata jogosult a szerződés teljesítésétől elállni, melyről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatja.

3.12. A Bázis Fata a Webáruházon keresztül küldött megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul valós adatokat megadva kitölti. (Ha a Vásárló valamelyik mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap a rendszertől.)

 1. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

4.1. REGISZTRÁCIÓ

4.1.1. Webáruház (fenti 1.1. pontban megadott) főoldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Itt ki kell tölteni a szükséges adatokat. A regisztráció érvényesítéséhez a rendszer a Vásárló által megadott e-mail-címre egy linket küld. A link megnyitását követően a Fiókáttekintő töltődik be, amelynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet.

4.1.2. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, azaz regisztráció nélkül is használható a Webáruház termékek megrendelésére.

4.1.3. A Vásárló a Weboldalon történő regisztrációja alkalmával, minden egyes rendelésének elküldésével és a regisztráció nélküli Vásárló a megrendelés elküldésével egyidejűleg (az erre vonatkozó szövegdoboz kipipálásával) kifejezetten kijelenti, hogy jelen ÁSZF hatályos változatát és az Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy az ÁSZF regisztrációkor vagy Szerződéskötéskor hatályos változatának nem megfelelő ismeretéből eredő károkért a Bázis Fata nem felel.

4.1.4. A Bázis Fata a Vásárló által a regisztráció vagy a megrendelés során tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kárért, szállítási késedelemért, illetve a teljesítés ebből eredő egyéb hibájáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Bázis Fata nem tud felelősséget vállalni az abból adódó károkért sem, ha a Vásárló jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Bázis Fatá-nak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.1.5. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) biztonságát a Bázis Fata az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően biztosítja. Ezen adatokat a Vásárló köteles titokban tartani. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszóval bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Bázis Fatát. A Bázis Fata az illetéktelen személyeknek a felhasználói fiókokhoz való hozzáféréséből eredő károkért csak akkor felel, ha az illetéktelen hozzáférés a Bázis Fata adatvédelmi rendszerének hibája miatt merült fel.

4.1.6. Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat a valóságnak megfelelően frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A korábban rögzített adatok megváltoztatására regisztrált felhasználó esetén a bejelentkezés után, a felhasználói fiókban van lehetőség. Az adatok megváltoztatása a már elküldött megrendelések adatait nem módosítja. Az adatmódosítással kapcsolatos további kérése, kérdése esetén kérjük, forduljon a Webáruház Ügyfélszolgálatához.

4.1.7. A Bázis Fata minden regisztrációt külön Vásárlóként kezel, a Vásárlói fiókok nem összevonhatóak.

4.1.8. Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Webáruház Ügyfélszolgálatának küldött e-mail-üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Bázis Fata 72 órán belül gondoskodik a regisztráció törléséről.

4.1.9. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően elérhetetlenné válnak a Vásárló számára; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését, melyet a Bázis Fata a jogaszályoknak megfelelően, illetve az Adatkezelési tájékoztatóban adott felhatalmazás alapján őriz.

4.2. A MEGRENDELÉS

4.2.1. A Webáruházban megjelenített termékek vételára magyar forintban (Ft), bruttó értéken kerül feltüntetésre, mely a mindekoriforgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazza. A termék bruttó ára a csomagolás költségét tartalmazza. Ezúton is felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy amennyiben a termék eladási ára és egységára között (például négyzetméter esetén a termék számolható méretei és eladási ára alapján jól látható eltérés) a Bázis Fata Szakmai Gondossága ellenére is aránytalanság áll fent, úgy ez esetben jelen ÁSZF 5.6 pontja alapján a szerződéstől a Bázis Fata jogosult elállni, azaz a visszaigazolt megrendelést sem köteles teljesíteni.
Felhívjuk továbbá a Vásárló figyelmét arra is, hogy elvétve ugyan, de lehetséges, hogy a Bázis Fata Szakmai Gondossága ellenére a Webáruházban egy termék ára hibásan kerül feltüntetésre. Ha a hasonló termékek szokásos ára, vagy értéke alapján feltételezhető, hogy a Webáruházban megjelölt ár hibás, úgy kérjük a Vásárlót, hogy vegye fel a megrendelés leadása előtt a kapcsolatot a Bázis Fatával, hogy meg győződjön arról, hogy a Webáruházban megjelölt ár nem hibás-e. Felhívjuk a Vásárló figyelmét arra is, hogy ha a Webáruházban egy termék ára hibásan került feltüntetésre, úgy ez esetben jelen ÁSZF 5.6 pontja alapján a szerződéstől a Bázis Fata jogosult elállni, azaz a visszaigazolt megrendelést sem köteles teljesíteni.

4.2.2. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás, nagy méretű (tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható) tárgyak esetén a rakodás költségét. A kiszállítási költséget az Információk alatt a szállítási fülön találja. A teljes rendelés kiszállítási költsége eltérhet az egyes rendeléseknél, mivel a szállítási költség függ a teljes Kosár tartalmától és értékétől.

4.2.3. A Vásárló a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával tudja a terméket virtuális Kosarába helyezni.

4.2.4. A megvásárolni kívánt mennyiséget a „Kosárba” gomb felett található számmező módosításával tudja beállítani.

4.2.5. Amikor a terméket Kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális Kosarába, és ezen a felületen választhat, hogy tovább folytatja-e a vásárlást a Webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezte a termékek kiválasztását és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Kosárhoz” gombra kattintva.

4.2.6. Ha a „Vásárlás folytatása” lehetőséget választotta, akkor a Kosár tartalmát bármikor ellenőrizheti az egérmutató Kosár ikonra való húzásával, egy felugró ablak segítségével. E felugró ablakban a „Pénztár” feliratra kattintva juthat el virtuális Kosarához, és kezdheti el a megrendelés folyamatát.

4.2.7. Ha a fentiek szerint a „Kosárhoz” vagy a „Pénztár” lehetőséget választotta, akkor megjelenik a Kosár tartalma, ahol leellenőrizheti Kosarának tartalmát. A Kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a Kosárból.

4.2.8. A szállítási irányítószám megadását követően lehet a kívánt szállítási, illetve átvételi módot kiválasztani. A szállítási vagy átvételi mód kiválasztásánál kerül feltüntetésre az egyes szállítási módok teljes megrendelésre vonatkoztatott díja. Több kosaras megrendelésnél az adott kosár díja jelenik meg.

4.2.9. Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, és a kiszállítási vagy átvételi módot kiválasztotta, a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Webáruházba vagy regisztrálnia kell, illetve regisztráció nélkül is leadhatja megrendelését, vendégként vásárolva.

4.2.10. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges adatot a megrendeléshez, akkor a „Tovább” feliratra kattintva fizetési módot tudja kiválasztani.

4.2.11. A szállítási adatok megadását követően a kívánt fizetési módot kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Tovább” feliratra kell kattintani.

4.2.12. Ezt követően megjelenik a rendelés összesítése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti, illetve a „Szerkesztés” gombbal módosíthatja. Szerkesztés során terméket törölhet a Kosárból az „Eltávolítás” gombra kattintva, továbbá mennyiséget módosíthat.

4.2.13. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés folyamata során bármikor javítani tudja visszakattintva a módosítandó menüpontra.

4.2.14. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette, és a „Rendelés elküldése" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, amely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül, és ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Bázis Fata a Vásárló ajánlatát elfogadta, és a Szerződés létrejönne.

4.2.15. A megrendelést a Bázis Fata csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Bázis Fatától.)

4.2.16. A Bázis Fata adatvédelmi és biztonsági megfontolásokból csak a megrendelésben rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult a Vásárlóval kommunikálni. Bármilyen, az adott Vásárló rendelésével kapcsolatos adatmódosítási, vagy egyéb kérést/igényt a rendelés elküldése után csakis a rendelésben szereplő elérhetőségekről fogadhatja a Bázis Fata Ügyfélszolgálata.

4.2.17. Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy a megrendelés elküldését követően a Vásárló által megadott e-mail cím utólagos módosítására már nincs lehetőség.

4.2.18. Házhoz szállítás vagy Direkt szállítás szolgáltatás megrendelése esetén a Vásárló által megadott szállítási cím a megrendelés elküldését követően csak azonos irányítószám mellett, a kiszállítás megkezdését megelőzően módosítható (lásd lenti 8.4 pont).

4.2.19. A téves vagy hibás adatokkal leadott megrendelés (szerződéses ajánlat) visszaigazolását a Bázis Fata jogosult visszautasítani, és az ily módon leadott megrendelést törölni. Továbbá, a 4.1.4 pontban foglaltaknak megfelelően a Bázis Fata a Vásárló által a regisztráció vagy a megrendelés során tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kárért, szállítási késedelemért, illetve a teljesítés ebből eredő egyéb hibájáért semmilyen felelősséget nem vállal.

4.2.20. Amennyiben az elküldött megrendelésében szereplő adatokban hibát észlel, kérjük, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Bázis Fata Ügyfélszolgálatával.

4.3. DIREKT SZÁLLÍTÁS MEGRENDELÉSE

4.3.1. Bizonyos (a Webáruházban megjelölt) termékek megvásárlása esetén, a Vásárló kérésére a terméket a Bázis Fata a termék gyártójánál/beszállítójánál megrendeli a Vásáróhoz történő közvetlen kiszállítással, és így a termék gyártója/beszállítója az adott terméket a Vásárló részére közvetlenül, a Bázis Fata Szakáruházak érintése nélkül szállítja ki ("Direkt szállítás"). A Bázis Fata rögzíti, hogy a Direkt szállítás lehetőségét nem tudja minden termék esetében biztosítani.
A Direkt szállítással történő megrendelésekre a jelen ÁSZF rendelkezései a következő eltérésekkel irányadók:
(i) Az adott termék vonatkozásában a Direkt szállítás lehetőségéről a Vásárlók a termékre kattintást követően, a termék részletes adatlapján tájékozódhatnak. A Direkt szállítást a Vásárló (amennyiben a választott termékkel kapcsolatban ez a szállítási mód elérhető) a Kosár véglegesítését követően a Direkt szállítás szállítási mód kiválasztásával rendelheti meg. Mivel Direkt szállítás esetén termékenként eltérő lehet a Bázis Fata Direkt szállítást végző gyártó/beszállító partnere, ezért a Kosáron belül a Webáruház minden egyes Direkt szállítással megrendelhető terméket elkülönít, és a Vásárlónak külön-külön, termékenként kell véglegesítenie a Direkt szállítással történő megrendelést a szükséges adatok megadásával. A Direkt szállítással megrendelt egyes termékeket ezt követően a Bázis Fata a továbbiakban is külön-külön megrendelésként kezeli. Amennyiben a Direkt szállítás csak a Kosárba helyezett termékek egy része tekintetében érhető el, a fennmaradó termékek vonatkozásában a Vásárló a Kosár véglegesítése során más átvételi módot köteles választani.
(ii) A Bázis Fata rögzíti, hogy direkt szállítás is lehetséges, ezt mindenképpen a Budapesti boltunkkal kell egyeztetni a +36-1-283-1201 telefonszámon.

4.3.2. Direkt szállítás esetén a lenti 9.2 pontban részletezett "Extra Elállási Jog" nem gyakorolható, azaz a nem Fogyasztónak minősülő Vásárlókat nem illeti meg az elállás joga. Továbbá, amennyiben a megrendelt termék olyan "nem előre gyártott" termék, amelyet kifejezetten a Fogyasztó kérésére állítanak elő, illetőleg amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabnak, a Fogyasztónak minősülő Vásárlót sem illeti meg a 9. pontban részletezett elállási jog (az elállási jog alól kivételek részletesebben a lenti 9.1.14 pontban találhatók). Egyéb esetekben a Fogyasztónak minősülő Vásárlók a 9.1 pontban részletezett feltételek szerint gyakorolhatják elállási jogukat.

 1. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

5.1. A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését a Bázis Fata automatikus „Beérkezési értesítő” e-mail útján megerősíti a Vásárló részére. A „Beérkezési értesítő” e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a szállítási és esetleges rakodási költséget és a fizetendő végösszeget.

5.2. A „Beérkezési értesítő” egy automatikus email, azaz egy elektronikus tértivevény. Ez az elektronikus tértivevény nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett a Bázis Fatához. Megrendelésének Bázis Fatához történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

5.3. Ha a Vásárló a „Beérkezési értesítő” e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a „Beérkezési értesítő” e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell a Webáruház Ügyfélszolgálatánál, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Bázis Fata akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.

5.4. A Bázis Fata a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó, „Megrendelés visszaigazolása” e-mail útján fogadja el vagy telefonon veszi fel a kapcsolatot a vevővel. A Szerződés akkor jön létre, amikor az ajánlat Bázis Fata általi elfogadásáról szóló „Megrendelés visszaigazolás” e-mail Vásárló e-mail fiókjába megérkezik. A Bázis Fata a "Megrendelés visszaigazolása" e-maillel összefüggő külön e-mailben tartós adathordozón mellékeli a megrendelésről kiállított számlát. Amennyiben a „Megrendelés visszaigazolása” a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttsége vagy Szerződéses kötelezettsége alól.

5.5. Amennyiben a Bázis Fata Szakmai Gondossága ellenére a megküldött „Megrendelés visszaigazolás” e-mailben szereplő egy vagy több termék szállítása nem lehetséges, a Bázis Fata jogosult ezen termékek szállításától elállni. Elállás esetén a Bázis Fata köteles az adott termék(ek)re vonatkozó kifizetett vételárat visszatéríteni, ezen felül semmilyen kártérítési kötelezettsége nincsen.

5.6. Amennyiben a Webáruházban egy termék ára esetlegesen hibásan lett volna feltüntetve és az ilyen árra szóló megrendelést a Bázis Fata Szakmai Gondossága ellenére mégis elfogadja, a Bázis Fata a hibás ár felismerését követően jogosult a szerződés teljesítésétől elállni, melyről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatja.

5.7. A Bázis Fata jogosult a Szerződéstől elállni, ha a teljesítése az ellenőrzési körén kívüli, elháríthatatlan ok miatt (pl vis maior) ellehetetlenül, így különösen, ha a szállítási címre történő teljesítés a Bázis Fata vagy a Futárszolgálat érdekkörén kívül álló okok (pl vis maior) miatt nem lehetséges. Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint - utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok).

5.8. A megrendelés elektronikus úton, magyar nyelven megkötött Szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

 1. A MEGRENDELÉS ADATAINAK TÁROLÁSA

A megrendelés adatait a Bázis Fata az UNAS szerverein tárolja. Miután Ön megadta a Bázis Fata részére az e-mail címét, a Bázis Fata – az 5. pontban említett, „Megrendelés visszaigazolása” e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát, illetve jelen ÁSZF szövegét, melyet letölthet és kinyomtathat.

 1. FIZETÉSI MÓDOK ÉS FELTÉTELEK

7.1. FIZETÉS UTÁNVÉTTEL

7.1.1. Lehetőség van a megrendelés utánvéttel történő kiegyenlítésére, amely rendelésenként minimum 10.000,- Ft, azaz tízezer forint, maximum 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint értékű lehet.

7.1.2. A Vásárló utánvét esetén a termék kézbesítése során, készpénzben (a fizetendő pontos összeget átadva) a Futárszolgálatnak (8.2. pont) fizeti meg a rendelés pontos ellenértékét, azaz a megrendelt termék(ek) vételárát és a szállítási/rakodási költségek együttes összegét. A Futárszolgálatnál nincs váltópénz, így kérjük, hogy mindig a fizetendő pontos összeget készítse elő az átvételre.

7.1.3. A Futárszolgálat kizárólag abban az esetben jogosult átadni a csomagot, ha a Vásárló a rendelés pontos ellenértékét teljes mértékben megfizette.

7.1.4. Utánvétes fizetések visszatérítését a Bázis Fata szükség esetén banki átutalással az erre vonatkozó visszaigazolástól számított 8 munkanapon belül rendezi, kivéve, ha a Vásárló kifejezetten a hozzájárulását adja más visszatérítési mód igénybevételéhez (levásárlás, vásárlási utalvány). A banki átutalással történő visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A banki átutalástól eltérő, más visszatérítési módot a Vásárló kizárólag Szakáruházainkban visszavett termékek esetén igényelhet. A Vásárló a Bázis Fata erre irányuló kérésére a saját bankszámlaszámát írásban köteles megadni. Hibásan vagy olvashatatlanul megadott bankszámlaszámból adódó téves utalásért a Bázis Fata nem vállal felelősséget.

7.2. FIZETÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.2.1. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség –ide tartozik például a tranzakciós illeték, külföldi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vásárlót terheli.

7.2.2. A Bázis Fata részéről az ügylet az ÁFA tv. előírásait figyelembe véve, teljesítettnek minősül az utánvétes fizetés esetén a megrendelést elfogadó, „Megrendelés visszaigazolása” e-mail kiküldésekor. A termék a vételár teljes kifizetéséig a Bázis Fata tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, azzal termékkel kapcsolatos kárveszély átszáll a Vásárlóra, aki emellett teljes felelősséggel tartozik a Bázis Fata irányába az általa okozott károk tekintetében.

7.2.3. Az ÁFA tv. 175. §-ában foglaltaknak megfelelően és a jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló beleegyezik, hogy a Bázis Fata a vásárlásról kizárólag papír számlát állít ki. Vásárlónak kérésre e-mailben továbbítunk, illetve szállításnál kézhez kapja.

7.2.4. A számlakészítés során átadott adatokat a Bázis Fata harmadik fél részére nem adja tovább, és azt megőrzi a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig. Az Bázis Fata által kiállított számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, az ÁFA tv. és egyéb jogszabályok által szabályozott számviteli bizonylat.

 1. ÁTVÉTELI MÓDOK

8.1. A Webáruházban történő megrendelések esetén a Vásárló a megrendelt terméket választása szerint a Bázis Fata Szakáruházaiban személyesen veheti át, vagy a szállítási díj megfizetése ellenében kérheti annak kiszállítását futárszolgálat útján, illetve bizonyos termékek esetén, ahol ez elérhető, Direkt szállítással.

KISZÁLLÍTÁS (FUTÁRSZOLGÁLATTAL VAGY DIREKT SZÁLLÍTÁSSAL)

8.2. A Bázis Fata – eltérő tájékoztatás hiányában – a készleten lévő termékek kiszállítását a "Megrendelés visszaigazolása" e-mail elküldését követő maximum 5 - 12 munkanapon belül vállalja, amennyiben a Vásárló ezen időponton belül az átvételre időpontot tud megjelölni. A Bázis Fata a megrendeléseket futárszolgálattal vagy saját autóval (a jelen ÁSZF használatában: Futárszolgálat) teljesíti. A Vásárlók személyes adatai védelme érdekében a Futárszolgálat, csak a megrendelt termék szállításra előkészítését követően, a termék kiszállításának napján kapja meg a Bázis Fatától a Vásárló által megadott szállítási nevet és pontos címet.

8.3. Direkt szállítás esetén a kiszállítást az adott termék gyártója/beszállítója is végzheti. A szállítási határidő, tekintettel arra, hogy e termékeket a Bázis Fata lehet, hogy nem tartja készleten, a megrendelt termékek típusától és darabszámától, illetve a termék(ek) gyártójának/beszállítójának kapacitásaitól függően a 8.2 pontban jelölt 5 munkanaptól eltérő időtartamú lehet, mellyel kapcsolatban a Bázis Fata megrendelés leadása után értesíti a vevőt telefonon v. mailben.

8.4. A Vásárló kifejezetten vállalja, hogy az általa megjelölt szállítási címen ő maga átveszi a küldeményt, vagy más olyan személy, aki átvételi jogosultságának igazolására be tudja mutatni a rendelésszámot és a Bázis Fata által az átvenni szándékozott termékkel kapcsolatban küldött "Megrendelés visszaigazolása" e-mailt.
Kiszállítási cím utólagos módosítására csak azonos irányítószám mellett, a kiszállítás megkezdését megelőzően van lehetőség az Ügyfélszolgálat jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségein keresztül.

8.5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okok miatt a kiszállítás kétszer sikertelen, vagy a Vásárló részére megküldött „Megrendelés visszaigazolás” e-mail beérkezésétől számított 2 héten belüli időpontot a kiszállításra nem tud megjelölni a Vásárló, a Bázis Fata jogosult a rendelést törölni és a Szerződéstől elállni. A Vásárló által ilyen okból át nem vett termékeket a Futárszolgálat, saját autó visszaszállítja a Bázis Fatához, amely a Bázis Fata számára plusz költséget jelent. Emiatt ilyen esetekben a termékek már esetlegesen kifizetett ára visszatérítésre kerül és a Bázis Fata jogosult eldönteni, hogy a szállítás költsége levonásra kerül-e a visszatérítendő összegből vagy sem. Direkt szállítás esetén 4.5-ban foglaltak irányadóak.

8.6. A Bázis Fata kizárólag Magyarország területén vállal kiszállítást.

8.7. A várható pontos szállítási időkről a megrendelése elküldése előtt tájékoztatja Önt a Bázis Fata, illetve ezt követően a Futárszolgálat.

8.8. Amennyiben az előzetesen jelzett szállítási idő előreláthatólag nem tartható be, a Bázis Fata Önt erről e-mailben, soron kívül fogja tájékoztatni a szállítás várható idejének megjelölésével. Amennyiben a szállítás idejének módosulását a Bázis Fata ilyen módon előre jelzi, akkor a szállítás nem minősül késedelmesnek.

8.9. A Bázis Fata legkésőbb a termék átvételekor a Vásárló rendelkezésére bocsátja a megrendelt termék használati útmutatóját, amennyiben a használati útmutató csatolását az adott termék vonatkozásában a jogszabályok megkövetelik. Direkt szállítás esetén a használati útmutatót közvetlenül a termék gyártója/beszállítója bocsátja a Vásárló rendelkezésére legkésőbb a termék átvételekor. Amennyiben a Bázis Fata minden gondossága ellenére mégsem kapná meg a termékkel együtt a használati útmutatót, kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használatának megkezdése előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunk jelen ÁSZF 2. pontjában rögzített elérhetőségei valamelyikén. Természetesen a használati útmutatót ez esetben a Bázis Fata haladéktalanul pótolja, illetve Direkt szállítás esetén intézkedik annak a gyártó/beszállító általi pótlása iránt.

SZEMÉLYES ÁTVÉTEL

8.10. Amennyiben megrendelésében a Vásárló a Szakáruházban való személyes átvétel lehetőségét választja, és megrendelése árát valamely fizetési móddal kifizeti, úgy a megrendelés leadása és annak szakáruházi átvétele webáruházi vásárlásnak minősül. A Vásárló a részére megküldött „Rendelése átvehető szakáruházunkban” e-mail beérkezését követő nyitvatartási naptól számítva 3 nyitvatartási napon belül köteles a megvásárolt terméket átvenni a Budapesti v. Pápai v. Pécsi Szakáruházban.

8.11. Amennyiben a Vásárló a terméket 3 nyitvatartási napon belül nem tudja átvenni és elszállítani, a megvásárolt termék raktározásról a termék megvásárlásától számított 30 napon át a Bázis Fata gondoskodik díjmentesen. A 30 napot meghaladó raktározási idő esetén a Bázis Fata jogosult a Vásárló részére kiállított számlán raktározási költséget felszámolni a raktározási idő arányában. A díj mértékét a termék mérete határozza meg. A Bázis Fata a termékek esetén 80x120x160 cm helyet tekinti egységként, aminek a díja: 100 Ft/nap. A raktározás maximális időtartama a vásárlástól számított 90 nap.

8.12. Amennyiben a Vásárló a terméket 30 napon belül nem szállítja el, a Bázis Fata pótlólagos határidőt állapíthat meg, illetve írásbeli – akár e-mailen, akár ajánlott küldeményként kézbesített – felszólítás után a Bázis Fata jogosult a szerződéstől elállni. Az e-mail olvasottnak tekinthető amennyiben olvasási visszaigazolás vagy válasz érkezik a Vásárlótól a Bázis Fatához.

8.13. A megrendelt terméket csak a teljes vételár megfizetését követően adja át a Vásárló részére a Szakáruház. Az átvételhez szükséges bemutatni a rendeléshez kapcsolódó fizetést igazoló számlát (akár elektronikus megjelenítéssel, akár kinyomtatott formátumban). A Vásárló a megrendelt terméket a Szakáruházban személyesen veheti át, illetve az átvétellel más személyt is megbízhat, aki átvételi jogosultságának igazolására – a számla mellett - be kell, hogy mutassa (i) a rendelésszámot és (ii) a Bázis Fata által az átvenni szándékozott termékkel kapcsolatban küldött "Megrendelés visszaigazolása" e-mailt.

8.14. A Vásárló részére a termékek átvételekor a Szakáruház lehetőséget biztosít a termékek tételes ellenőrzésére. A Vásárló átvételkor az átvételi elismervényen aláírásával igazolja a termékek átvételét, és hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. A Bázis Fata az átvételi elismervény aláírása után nem fogad el reklamációt mennyiségi vagy olyan minőségi hiba miatt, amely átvételkor felismerhető lett volna. Az átvételi elismervény aláírása nem érinti a jogszabályok és jelen ÁSZF (lásd 9. pont) rendelkezései alapján a Vásárlót megillető elállási jogot.

8.15. Ha a Vásárló az átvételkor sérülést tapasztal a terméken, a sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kell kérnie a Szakáruháztól. Ilyen esetekben a termék visszavételét és lehetőség szerinti cseréjét a Bázis Fata díjmentesen biztosítja. Az egyértelműség kedvéért a Bázis Fata rögzíti, hogy a csomagolás sérülése esetén – azaz, ha a termék sértetlen - semmilyen felelősséggel nem tartozik, és ilyenkor a Vásárló nem kérheti a termék visszavételét.

 1. ELÁLLÁSI JOG

9.1. FOGYASZTÓK ELÁLLÁSI JOGA A JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN

9.1.1. A Szerződés – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: Fogyasztó) – a Fogyasztó és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Vásárlók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

9.1.2. A Fogyasztókat a Rendelet 20. §-a értelmében 14 napon belüli indokolás nélküli elállási jog illet meg a Bázis Fata webáruházában vásárolt termékekkel kapcsolatban. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt személy a Futárszolgálattól (Direkt szállítást végző futárszolgálattól), vagy személyesen a Szakáruháztól

 • a terméket,
 • több termék különböző időpontban történő szállítása esetén az utolsó terméket,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot, valamint
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatott terméket átveszi.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja a Fogyasztó az elállási jogát.

9.1.3. Amennyiben elállási jogával élni kíván, kérjük, hogy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban juttassa el (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a fenti 2. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül, a Bázis Fata részére. Ebből a célból felhasználhatja a termékekhez mellékelt vagy a weboldalon keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is.

9.1.4. Elállási jogát a Fogyasztó határidőben gyakorolja, ha a fent megjelölt 14 napos határidő lejárta előtt a Bázis Fata részére elküldi elállási nyilatkozatát. A Bázis Fata postai kézbesítés esetén a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail elküldésének időpontját veszi figyelembe a határidő számítása során. Postai kézbesítés esetén a Fogyasztó elállási nyilatkozatát tartalmazó levelet ajánlott küldeményként szükséges postára adni, hogy a levél feladásának dátuma megfelelően igazolt legyen.

9.1.5. A Fogyasztót megilleti az a jog is, hogy a Szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

9.1.6. Ha a Fogyasztó egyszerre több terméket rendelt meg, akkor ezek közül egy vagy több, illetve akár az összes tekintetében is elállhat a Szerződéstől. A Fogyasztó elállási nyilatkozatából egyértelműen ki kell derülnie, hogy mely termék(ek)re vonatkozóan gyakorolja elállási jogát.

9.1.7. Kétség esetén a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen ÁSZF jelen 9. pontjában foglalt rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, határidőben gyakorolta.

9.1.8. A Bázis Fata e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

9.1.9. A Fogyasztó elállás esetén köteles a terméke(ke)t valamely Bázis Fata Szakáruházba személyesen visszaszállítani vagy a Bázis Fata alább feltüntetett címére visszaküldeni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül:

Visszaküldési cím:

 1. Budapest, Tinódi utca 3.

A termék(ek) visszaküldésének vagy visszaszállításának közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. Az e pontban meghatározott határidő betartottnak minősül, ha annak letelte előtt a Fogyasztó a terméket az előbbiek szerint elküldi vagy valamely Bázis Fata Szakáruháznak átadja. A Bázis Fatának nem áll módjában utánvéttel visszaküldött csomagot átvenni.

9.1.10. A Fogyasztó kérésére Bázis Fata a következő feltételek megvalósulása esetén vállalja a visszaszállítás megszervezését:
(i) A Fogyasztó a Bázis Fata általi visszaszállításra irányuló igényét az elállási nyilatkozaton jelezheti.
(ii) A visszaszállítás költségét a Fogyasztó köteles fizetni. Ilyen esetben a visszaszállítás költsége (azonos cím mellett, mint amely a szállítási cím volt) megegyezik a termék kiszállításának a „Megrendelés Visszaigazolása” e-mailben rögzített összegével. A Bázis Fata minden esetben e-mailen értesíti a Fogyasztót a visszaszállítás pontos költségéről.
(iii) A Fogyasztó köteles a terméket biztonságosan becsomagolni, és a becsomagolt, elszállításra kész termék csomagolásán köteles feltüntetni a termék rendelési számát.
(iv) A Fogyasztó a termékről annak becsomagolása előtt, valamint becsomagolást követően a csomag minden oldaláról fényképet kell készítsen, amelyeken részletesen látszik a termék állapota és több termék esetén a visszaszállítandó termékek darabszáma. A fényképeket a Fogyasztó köteles a Bázis Fata Ügyfélszolgálat részére e-mail útján elküldeni a visszaszállítás megkezdése előtt. A fényképek készítése egyrészt a visszaszállítandó termékek beazonosítása érdekében szükséges, másrészt azért is, hogy a visszaszállítás során esetlegesen felmerülő sérülések esetén a termék visszaszállítás előtti állapota megfelelően bizonyítható legyen. E kötelezettséggel kapcsolatban a Bázis Fata Ügyfélszolgálata e-mail útján is tájékoztatja a Fogyasztót. A fényképek elkészítése és Ügyfélszolgálatunknak történő megküldése hiányában a Bázis Fata jogosult elutasítani a termék Bázis Fata általi visszaszállítását. A sérülések elkerülése érdekében a Bázis Fata csak abban az esetben tudja a terméket visszaszállítani, ha azt a Fogyasztó szállításra alkalmas módon, biztonságosan becsomagolta. A nem megfelelő csomagolásból eredő karokért a Bázis Fata felelősséget nem vállal. A nem becsomagolt termék, vagy nyilvánvalóan hiányosan becsomagolt termék elszállítását a Futárszolgálat megtagadhatja.

9.1.11. A Fogyasztó 14 napon belüli elállása esetén kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Bázis Fata az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesítheti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonhatja. Ennek elmaradása esetén a Bázis Fata fenntartja jogát arra, hogy az értékcsökkenés megtérítését később követelje. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra. Ha a Fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló Szerződéstől áll el a teljesítés megkezdését követően, köteles a felmondás Bázis Fatával való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Bázis Fata számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. 

9.1.12. Ha a Fogyasztó eláll a Szerződéstől, a Bázis Fata haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (a 9.1.11 és 9.1.13 pontokban foglaltakra figyelemmel), ideértve a szállítási/rakodási költséget is, amennyiben a terméket a 9.1.9 pont szerint visszakapta eddig az időpontig. A Bázis Fata nem téríti vissza azokat a többletköltségeket, amelyek esetleg amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Bázis Fata által felkínált, legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot igényelt. A visszatérítés során a Bázis Fata az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A Fogyasztó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy készpénz visszatérítésére csak akkor van módja a Bázis Fatának, ha a Fogyasztó a Bázis Fata Szakáruházba a terméket személyesen, vagy megfelelően igazolt meghatalmazottja útján szállította vissza.

9.1.13. A Bázis Fata jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a Fogyasztótól vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Bázis Fatát a visszatartás joga, ha 9.1.10. pont szerint, az ott meghatározott feltétek teljesülése esetén vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

9.1.14. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog többek között

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. higiéniai termékek),
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta,
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac – a Bázis Fata által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges – ingadozásától függ, valamint
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, és
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

9.1.15. Amennyiben a Fogyasztónak bármely további kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a Webáruház Ügyfélszolgálatához fordulhat.

9.2. EXTRA ELÁLLÁSI JOG

9.2.1. Fogyasztónak minősülő Vásárlók részére a Bázis Fata a jogszabályok által előírt, 9.1 pontban biztosított, 14 napos elállási idő lejártát követően még további 14 napos extra elállási jogot biztosít (azaz 9.1.2 pont szerinti vásárlástól számított 15. és 28. nap közötti időszakban) a jelen pontban meghatározott feltételek szerint.

9.2.2. A Bázis Fata a nem Fogyasztónak minősülő Vásárlóknak is extra elállási jogot biztosít (a 9.2.1-ben foglalt extra elállási joggal együtt a továbbiakban: "Extra Elállási Jog") attól a naptól számított 28 napig, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt személy a Futárszolgálattól (Direkt szállítást végző futárszolgálattól), vagy személyesen a Szakáruháztól

 • a terméket,
 • több termék különböző időpontban történő szállítása esetén az utolsó terméket,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot, valamint
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatott terméket

átveszi.

9.2.3. Kérjük, hogy Extra Elállási Jog gyakorlására irányuló szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban juttassa el (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a fenti 2. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül, a Bázis Fata részére. Ebből a célból felhasználhatja a termékekhez mellékelt vagy a weboldalon keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is. Az Extra Elállási Jog gyakorlását nem kell megindokolni.

9.2.4. A Fogyasztó az Extra Elállási Jogát határidőben gyakorolja, ha a 9.2.3 pont szerinti elállási nyilatkozatát a 9.2.1 pontban foglalt (jogszabályi elállási határidőt követő) további 14 napos határidőn belül a Bázis Fata részére elküldi. A nem Fogyasztónak minősülő Vásárló az Extra Elállási Jogát akkor gyakorolja határidőben, ha elállási nyilatkozatát a 9.2.2 pont szerinti 28 napos határidőn belül a Bázis Fata részére elküldi. A Bázis Fata postai kézbesítés esetén a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail elküldésének időpontját veszi figyelembe a határidő számítása során. Postai kézbesítés esetén a Vásárló elállási nyilatkozatát tartalmazó levelet ajánlott küldeményként szükséges postára adni, hogy a levél feladásának dátuma megfelelően igazolt legyen.

9.2.5. A Bázis Fata a nem Fogyasztónak minősülő Vásárló részére is biztosítja a jogot, hogy a Szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja Extra Elállási Jogát. (A Fogyasztók esetén e jogot a fenti 9.1 pontban ismertetett jogszabályi elállási jog magában foglalja.)

9.2.6. Ha a Vásárló egyszerre több terméket rendelt meg, akkor ezek közül egy vagy több, illetve akár az összes tekintetében is elállhat a Szerződéstől. Az elállási nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy mely termék(ek)re vonatkozóan gyakorolja a Vásárló az Extra Elállási Jogát.

9.2.7. Kétség esetén a Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy Extra Elállási Jogát a jelen ÁSZF jelen 9.2 pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, határidőben gyakorolta.

9.2.8. A Bázis Fata e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.

9.2.9. A Vásárló az Extra Elállási Jog gyakorlása esetén köteles a terméke(ke)t valamely Bázis Fata Szakáruházba személyesen visszaszállítani vagy a Bázis Fata alább feltüntetett címére visszaküldeni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül. Extra Elállási Jog gyakorlása esetén terméket összes tartozékával és eredeti, sértetlen csomagolásával, valamint a vásárlást igazoló eredeti számlával együtt kell visszajuttatni a Bázis Fata részére.


Visszaküldési cím:

 1. Budapest, Tinódi utca 3.

9.2.10. A termék(ek) visszaküldésének vagy visszaszállításának költsége a Vásárlót terheli. Az e pontban meghatározott határidő betartottnak minősül, ha annak letelte előtt a Vásárló a terméket az előbbiek szerint elküldi vagy valamely Bázis Fata Szakáruháznak átadja. A Bázis Fatának nem áll módjában utánvéttel visszaküldött csomagot átvenni.

9.2.11. A Bázis Fata a fenti 9.1.10 pontban foglaltaknak megfelelően erre vonatkozó igény esetén vállalhatja a visszaszállítás megszervezését:
(i) A Vásárló a Bázis Fata általi visszaszállításra irányuló igényét az elállási nyilatkozaton jelezheti.
(ii) A visszaszállítás költségét a Vásárló köteles fizetni. Ilyen esetben a visszaszállítás költsége (azonos cím mellett, mint amely a szállítási cím volt) megegyezik a termék kiszállításának a „Megrendelés Visszaigazolása” e-mailben rögzített összegével. A Bázis Fata minden esetben e-mailen értesíti a Vásárlót a visszaszállítás pontos költségéről.
(iii) A Vásárló köteles a terméket biztonságosan becsomagolni, és a becsomagolt, elszállításra kész termék csomagolásán köteles feltüntetni a termék rendelési számát.
(iv) A Vásárló a termékről annak becsomagolása előtt, valamint becsomagolást követően a csomag minden oldaláról fényképet kell készítsen, amelyeken részletesen látszik a termék állapota és több termék esetén a visszaszállítandó termékek darabszáma. A fényképeket a Vásárló köteles a Bázis Fata Ügyfélszolgálat részére e-mail útján elküldeni a visszaszállítás megkezdése előtt. A fényképek készítése egyrészt a visszaszállítandó termékek beazonosítása érdekében szükséges, másrészt azért is, hogy a visszaszállítás során esetlegesen felmerülő sérülések esetén a termék visszaszállítás előtti állapota megfelelően bizonyítható legyen. E kötelezettséggel kapcsolatban a Bázis Fata Ügyfélszolgálata e-mail útján is tájékoztatja a Vásárlót. A fényképek elkészítése és Ügyfélszolgálatunknak történő megküldése hiányában a Bázis Fata jogosult elutasítani a termék Bázis Fata általi visszaszállítását. A sérülések elkerülése érdekében a Bázis Fata csak abban az esetben tudja a terméket visszaszállítani, ha azt a Vásárló szállításra alkalmas módon, biztonságosan becsomagolta. A nem megfelelő csomagolásból eredő karokért a Bázis Fata felelősséget nem vállal. A nem becsomagolt termék, vagy nyilvánvalóan hiányosan becsomagolt termék elszállítását a Futárszolgálat megtagadhatja.

9.2.12. A Fogyasztó az Extra Elállási Jogát csak akkor gyakorolhatja, ha a terméket, beleértve annak csomagolását is, sértetlen, hibátlan állapotban juttatja vissza a Bázis Fata részére. A Fogyasztók tehát nem gyakorolhatják az Extra Elállási Jogukat értékcsökkent termékek esetén.

9.2.13. A Fogyasztónak nem minősülő Vásárló elállási jogát a teljes 28 nap alatt csak akkor gyakorolhatja, ha a terméket bontatlan, sértetlen és hibátlan állapotban juttatja vissza a Bázis Fata részére. A Fogyasztónak nem minősülő Vásárlók használt, illetve értékcsökkent termékek esetében nem gyakorolhatják elállási jogukat.

9.2.14. Extra Elállási Jog gyakorlása esetén a Bázis Fata haladéktalanul, de legkésőbb a termék Bázis Fata részére történő visszajuttatását követő 4 munkanapon belül visszatéríti az elállással érintett termék(ek) vételárát, egyéb költségeket (például szállítási, rakodási költségek) azonban nem. A visszatérítés során a Bázis Fata az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz. Készpénz visszatérítésére csak akkor van módja a Bázis Fatának, ha a Vásárló a Bázis Fata Szakáruházba a terméket személyesen, vagy megfelelően igazolt meghatalmazottja útján szállította vissza.

9.2.15. A Bázis Fata jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a Vásárlótól vissza nem kapta a terméket. Extra Elállási Jog gyakorlása esetén a Bázis Fatát akkor is megilleti a visszatérítés visszatartásának joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

9.2.16. Az Extra Elállási Jogukat gyakorló Vásárlókat sem illeti meg az elállási jog többek között

 • Direkt Szállítással megrendelt termékek esetén (lásd fenti 4.5 pont),
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. higiéniai termékek),
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta,
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac – a Bázis Fata által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges – ingadozásától függ, valamint
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, és
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Az elállási jog alól további kivételeket teljeskörűen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a tartalmazza.

9.2.17. Amennyiben a Vásárlónak bármely további kérdése lenne az Extra Elállási Jogra vonatkozóan, a Webáruház Ügyfélszolgálatához fordulhat.

 1. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

10.1. A Webáruházon keresztül leadott megrendelések kiszállításáért a megrendelt termékek típusától, méretétől, súlyától, darabszámától, és a szállítás helyétől függő szállítási díjat kell megfizetni a megrendelt termék(ek) teljes árán felül.

10.2. Kiszállítás maximális súlyhatára 1,5 tonna, az ezt meghaladó súlyra vonatkozó megrendelést a Bázis Fata jogosult visszautasítani. Direkt szállítás esetén a maximális súlyhatártól engedélyezett az eltérés.

10.3. A 30 kg-os rendelési össztömeget meg nem haladó megrendelés (ún. "kis csomag") esetén a kiszállítás díja a Vásárló ingatlanán belüli első zárható pontig (például a kapun belülre) történő lerakodást foglalja magában. Nagyobb csomag esetén a kiszállítási díj kizárólag a megadott címre történő elszállítást és gépjármű mellé történő rakodást tartalmazza.

10.4. A kiszállítás során a termék gépjárműről történő lerakodása csak olyan szilárd, közel vízszintes útburkolaton lehetséges, amely lehetővé teszi a termékek biztonságos, törésmentes elhelyezését. Amennyiben e feltételek a megadott címen nem adottak, a termék átadása a gépjármű emelőfalán történik, mely esetben a Vásárló haladéktalanul köteles a terméket a gépjármű emelőfaláról saját maga lerakodni. Amennyiben a termék átadása az út vagy az érintett ingatlan adottságai miatt a gépjármű emelőfalán sem hajtható végre biztonságosan, a termék átadása a kiszállítási címhez legközelebb eső, a termék biztonságos lerakodását lehetővé tévő helyen, a gépjármű mellé történik. Arról, hogy a termék átadása biztonságosan végrehajtható-e, a Futárszolgálat szállítást végző alkalmazottja jogosult dönteni legjobb szakmai belátása szerint. Amennyiben a Vásárló a termék jelen pontban ismertetettek szerinti biztonságos átvételét megtagadja, úgy a Bázis Fata jogosult a Szerződéstől elállni/azt felmondani.

10.5. A Bázis Fata jogosult a Szerződéstől elállni/felmondani, ha a szállítási címre történő teljesítés a Bázis Fata vagy a Futárszolgálat érdekkörén kívül álló okok (vis maior) miatt nem lehetséges. Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint - utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok).

10.6. A Vásárló részére a termékek átvételekor a Futárszolgálat lehetőséget biztosít a termékek tételes ellenőrzésére. A Vásárló átvételkor a szállítólevél aláírásával igazolja a termékek átvételét, és hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. A Bázis Fata a szállítólevél aláírása után nem fogad el reklamációt mennyiségi vagy olyan minőségi hiba miatt, amely átvételkor felismerhető lett volna.

10.7. Ha a Vásárló az átvételkor sérülést tapasztal a terméken, a sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kell kérnie a futártól. Ilyen esetekben a termék visszavételét és lehetőség szerinti cseréjét a Bázis Fata díjmentesen biztosítja. Az egyértelműség kedvéért a Bázis Fata rögzíti, hogy a csomagolás sérülése esetén – azaz, ha a termék sértetlen - semmilyen felelősséggel nem tartozik, és ilyenkor a Vásárló nem kérheti a termék visszavételét.

 1. SZAVATOSSÁG

11.1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

11.1.1. Hibás teljesítés esetén (azaz ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban foglaltaknak) a Vásárló a Bázis Fatával szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Bázis Fata mentesül felesősége alól, ha a Vásárló a hibát Szerződés megkötésének időpontjában ismerte vagy a hibát a Szerződés megkötésének időpontjában ismernie kellett.

11.1.2. Fogyasztónak minősülő Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában léteztek. A 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja. Nem Fogyasztónak minősülő Vásárlóval kötött Szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

11.1.3. A Vásárló a kellékszavatossági igény érvényesítésekor elsősorban

 • választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a szavatossági igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet;
 • ha a Bázis Fata a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Vásárlónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Bázis Fata költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

11.1.4. A kellékszavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA tv.) alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Vásárló bemutatja.

11.1.5. A választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a Bázis Fata adott okot.

11.1.6. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a Bázis Fatával.

11.1.7. A Vásárló közvetlenül a Bázis Fatával szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

11.1.8. A Fogyasztóval kötött Szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve ha e vélelem a dolog természetével vagy hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ilyen esetben a Bázis Fata csak akkor mentesül a szavatossági felelőssége alól, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen (és a Vásárló a hiba keletkezésének idejét egyéb módon nem tudja bizonyítani), továbbá akkor, ha a Bázis Fata ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.1.9. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

11.1.10. A szavatossági jogát a termék tulajdonosa a szavatossági idő végéig a fent felsorolt Bázis Fata szakáruházak valamelyikénél közvetlenül érvényesítheti.

11.2. TERMÉKSZAVATOSSÁG

11.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a kellékszavatossági vagy az itt kifejtettek szerinti termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Fogyasztó a termékszavatossági igényét a termék gyártójával, előállítójával vagy a forgalmazójával (Bázis Fata) szemben gyakorolhatja.
11.2.2. A Ptk. értelmében jelen 11. pontban gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

11.2.3. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval, illetve forgalmazóval (Bázis Fata) szemben érvényesítheti.

11.2.4. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz árleszállításra, a gyártó költségén való javít(tat)ásra és elállásra nincs mód.

11.2.5. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

11.2.6. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártója általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

11.2.7. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni vagy termékszavatossági igényét a termék tulajdonosa a fent felsorolt Bázis Fata szakáruházak valamelyikénél közvetlenül is érvényesítheti.

11.2.8. A hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

11.2.9. A gyártó, illetve forgalmazó (Bázis Fata) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Bázis Fata) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 1. JÓTÁLLÁS

12.1. KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁS

12.1.1. Ha a Vásárló Fogyasztónak minősül, a termék meghibásodás esetén értékhatártól függően egy, kettő, vagy három év kötelező jótállás terjed ki az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletében felsorolt termék kategóriákra. A sávos jótállási időt az alábbi táblázat szemlélteti:

Eladási értékhatár

Jótállási idő

10.001 -100.000 Ft

1 év

100.001 - 250 000 Ft

2 év

250.001 -

3 év


Jótállási idő kezdete: A jótállási idő a termék Fogyasztó részére történő átadásakor kezdődik. A Bázis Fata által értékesített termékek üzembehelyezését a Bázis Fata néhány kivételtől eltekintve nem végzi. Abban a kivételes esetben, ha a Bázis Fata, vagy annak megbízottja által kerül sor üzembehelyezésre, úgy a jótállási idő az üzembehelyezéstől kezdődik. Ha az üzembe helyezésre a vásárlástól számított 6 hónapon túl kerül sor, akkor a termék eredeti átadásának napján kezdődik a jótállás.

Jótállási idő vége és tartama: A Rendelet szerinti jótállási idő jogvesztő. A jótállási idő azonban meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

12.1.2. Kötelező jótállás esetén a Fogyasztó kijavítás iránti igényét, választása szerint a Bázis Fata szakáruháza egyikében, vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha az üzemeltetési helyen a javítás nem végezhető el, úgy a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Bázis Fata, vagy - a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat közvetlenül gondoskodik.

12.1.3. A kijavítás, vagy kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen kerülnek feltüntetésre a kijavítással, vagy kicseréléssel kapcsolatos fontosabb információk a jogszabályi kötelezettségek szerint.

12.2. GYÁRTÓI ÉS EGYÉB SZERZŐDÉSES JÓTÁLLÁSOK

12.2.1. Az egyes termékre vonatkozó gyártói jótállás időtartamát a megrendelését megelőzően a termék adatlapján vagy a jótállási jegyen jelöljük. A szerződéses jótállások időtartama – eltérő kikötés hiányában – jogvesztő; Javítás és csere esetén a jótállási idő nem indul újra, illetve nem hosszabbodik meg.

12.2.2. A szerződéses jótállások – eltérő kikötés hiányában – nem vonatkoznak a termék rendeltetésszerű elhasználódásából keletkező hibákra.

12.2.3. A szerződéses, önként nyújtott jótállások – eltérő kikötés hiányában – nem vonatkoznak a berendezés akkuegységeire, töltőire, és az egyéb, vele együtt szállított tartozékokra, továbbá a Bázis Fata a szerződéses jótállások keretében nem köteles a rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékek üzemelés helyszínén történő javítására, valamint a le- és felszerelésre, illetve az oda-vissza szállítására.

12.2.4. A Bázis Fata az alábbi önkéntes (szerződéses) jótállásokat biztosítja: (1) Fogyasztónak nem minősülő vevőnek nyújtott egy év önkéntes jótállás a Rendeletben felsorolt termékekre, részletes leírásuk a jótállási jegyen található.

12.3. JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB SZABÁLYOK

12.3.1. Az egyes termékekre vonatkozó konkrét jótállási időtartam a termék adatlapján kerül feltüntetésre. Ezen határidők jogvesztő jellegűek, azaz meghosszabbításukra semmilyen esetben nincs mód. Az egyes termékekre vállalt jótállás feltételeit a vonatkozó jótállási jegy részletesen tartalmazza.

12.3.2. A jótállás kezdő időpontja – amennyiben a jótállási jegyen más nem szerepel – a termék átadásának a napja. A termék kiszállítás útján történő átvétele esetén a Bázis Fata a termék Futárszolgálatnak történő átadásának időpontjában nem tudhatja, hogy a terméket a Vásárló mikor fogja átvenni (azaz mi lesz a termék tényleges átadásának a napja). A Bázis Fata a kiszállításról szóló értesítő e-mailben ezért egy erre a célra szolgáló egyszer használható linkre kattintva lehetőséget biztosít arra, hogy a Vásárló a termék sikeres átvételét megerősítse. Kérjük, legyen szíves e dedikált gomb használatával a termék átvételének tényét megerősíteni. Az átvétel Vásárló általi megerősítését követően a Bázis Fata haladéktalanul megküldi a jogszabályoknak megfelelő tartalommal kiállított jótállási jegyet. Az átvétel Vásárló általi megerősítésének hiányában a jótállási jegyet a termék átadási napjának feltüntetésével a Bázis Fata csak akkor tudja kiállítani és megküldeni, amikor a Futárszolgálat a Bázis Fata tudomására hozza, hogy a terméket a Vásárló mikor vette át. Amennyiben a Bázis Fata minden gondossága ellenére a Vásárló a terméket a jótállási jegyen szereplő időponttól eltérő időpontban vette át, úgy kérjük e tényt a Bázis Fata részére a kiszállításról szóló értesítő e-mailben részletezett módon szíveskedjen jelezni, melyet követően a Bázis Fata haladéktalanul intézkedik az új, javított jótállási jegy kiállítása és megküldése iránt.

12.3.3. A Bázis Fata jótállási kötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék Vásárló részére való átadását követően keletkezett, így például, ha a hiba:

 • szakszerűtlen üzembe helyezésből (amelyet nem a Bázis Fata vagy megbízottja végzett),
 • túlterhelésből, erőszakos külső behatásból, sérülésből, beázásból, helytelen tárolásból, rongálásból,
 • a használati-kezelési útmutatótól eltérő vagy egyéb okból rendeltetésellenes használatból, szakszerűtlen szerelésből,
 • valamint egyéb nem gyártási eredetű okból fakad, illetve azt elemi kár, természeti csapás okozta, vagy
 • ha a kötelezően előírt karbantartási, beállítási munkákat a készüléken nem végezték el (pl. szűrőtisztítás, vagy előírt olaj ill. kenőanyag hiánya, láncfeszesség beállítás stb.).

12.3.4. Nem terjed ki a jótállás a kopó-fogyó alkatrészekre és tartozékokra, a rendeltetésszerű használat természetes következményekénti elhasználódása esetén (pl. csapágy, szénkefe, fűnyírókés, fűrészlánc, fűrészlap, vágótárcsa, gyalukés kopása, fogyása, stb.). Ezekre az alkatrészekre és tartozékokra csak a gyártáskor már meglévő hibák esetén érvényes a jótállás.

12.3.5. A jótállási jogokat a termék tulajdonosa a jótállási idő végéig a fent felsorolt Bázis Fata Szakáruházak valamelyikénél közvetlenül a jótállási jeggyel érvényesítheti. A Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatossági jogoktól függetlenül is megilletik.

12.3.6. Jótállás érvényesítésére vonatkozó további szabályokat a jótállási jegy is megállapíthat.

12.4. SZAVATOSSÁGI ÉS JÓTÁLLÁSI JOGOKRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

12.4.1. Ha a hibás termék elszállításáról a Bázis Fata gondoskodik, a Vásárlót a hibás termék elszállításával kapcsolatban együttműködési kötelezettség terheli. A hibás terméket elszállításra alkalmas módon köteles összecsomagolni, és a Bázis Fata Ügyfélszolgálatával előre leegyeztetett napon és időpontban köteles lehetővé tenni a termék elszállítását. A termékhez a Futárszolgálat részére köteles szabad hozzáférést biztosítani, az ingatlanra, amennyiben szükséges, a behajtást biztosítani.

12.4.2. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a hibás termék elszállítása neki felróható okból sikertelen, a Bázis Fata jogosult a termék sikertelen elszállításának költségét a Vásárlónak felszámítani.

12.4.3. Kétszeri, a Vásárlónak felróható sikertelen elszállítási kísérletet követően a szavatossági vagy jótállási jog érvényesítéséhez a hibás termék Bázis Fata által megjelölt helyszínre történő eljuttatásának kötelezettsége a Vásárlót terheli.

12.4.4. A kijavított/új termék visszaszállítására jelen ÁSZF 8. és10. pontjában foglalt általános rendelkezések megfelelően alkalmazandók azzal, hogy a Vásárlónak felróható sikertelen szállítás esetét kivéve a szállításért nem kell külön díjat fizetni. Amennyiben a termék visszaszállítása a Vásárló érdekkörében felmerülő bármilyen okból meghiúsul, úgy a Bázis Fata a terméket a Vásárló költségére és veszélyére tárolja tovább. Vevő tudomásul veszi, hogy Bázis Fata a termék tárolását – a meghiúsult visszaszállítástól számított – 3 hónap eltelte után nem tudja vállalni és ilyen esetben a Bázis Fata a termék tárolását megszünteti, a terméket értékesíti, vagy más módon kezeli.

 1. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT / KAPCSOLATFELVÉTEL

A Bázis Fata Webáruház az év 365 napján, a nap 24 órájában elérhető.
Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük, jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségeken:

Ügyfélszolgálat

WEBÁRUHÁZ ügyfélszolgálati telefonszáma: +36-1/283-1201
Munkanapokon (hétfő–péntek): 7:00–16:00
Szombat: 8:00–13:00
Vasárnap: nincs ügyfélszolgálat
E-mail: info@bazisfata.hu, rendeles.bp@b-a-k.hu

 1. FOGYASZTÓI JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

14.1.  PANASZÜGYINTÉZÉS

14.1.1. A Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékkel vagy a Bázis Fata tevékenységével kapcsolatos kifogásait a Bázis Fata részére szóban vagy írásban terjesztheti elő.

14.1.2. A panasz bejelentésének lehetséges módjai a következők.
Szóbeli panasz esetén:

 • személyesen bármelyik üzletben, az adott üzlet nyitvatartási idejében.
 • telefonon keresztül az üzletek nyitvatartási idejében.

Írásbeli panasz esetén (a Bázis Fata írásbeli panaszként kezeli az alábbi elérhetőségre küldött leveleket is):

 • postai úton (levelezési cím: 1201. Budapest, Tinódi utca 3.)
 • elektronikus levélben (elektronikus levelezési cím: info@bazisfata.hu)
 • üzletünkben, a Vásárlók könyvébe tett írásbeli panasszal nyitvatartási időben.

14.1.3. A Bázis Fata az üzleteiben a Fogyasztók által a Vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, illetve a más egyéb formában leadott írásbeli kifogásokat egyaránt panaszként kezeli.

14.1.4. A szóbeli panaszokat a Bázis Fata lehetőség szerint helyben, azonnal megvizsgálja, illetve szükség szerint orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges vagy a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

14.1.5. A Bázis Fata a jegyzőkönyv egy példányát a személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben köteles a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

14.1.6. A Bázis Fata a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv kitöltött másolati példányát.

14.1.7. Minden egyéb esetben a Bázis Fata az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

14.1.8. A Bázis Fata a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Az intézkedés jelen Szerződés értelmében a postára adást jelenti.

14.1.9. A panasz elutasítása esetén a Bázis Fata az elutasítás részletes indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

14.1.10. A Bázis Fata a jegyzőkönyvet (akár szóbeli, akár írásbeli panasz esetén) a panaszra tett érdemi válaszával együtt 5 évig megőrzi.

14.2. PANASZTÉTEL A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGNÁL

14.2.1. Fogyasztói jogvita (azaz a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben, a továbbiakban Fogyasztói Jogvita) esetén a Vásárlónak lehetősége van panasztételre a Fogyasztóvédelmi hatóságnál, aki a panasz elbírálása alapján dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás megindításáról.

14.2.2. Általános Fogyasztóvédelmi hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el. Elérhetőségükről a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ oldalon tájékozódhatnak.

14.2.3. A Fogyasztói Szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános Szerződési feltételek tisztességtelenségével kapcsolatosan a Fogyasztóvédelemért felelős minisztérium, azaz az Innovációs és Technológiai Minisztérium folytathat ellenőrzést.

14.2.4. A Fogyasztóvédelmi hatóságok hatáskörének részletes elosztását a Fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet tartalmazza.

14.3 Békéltető testületek

14.3.1.  A fentieken túl Fogyasztói Jogvita esetén a Vásárlónak lehetősége van a Szolgáltató székhelye vagy saját lakóhelye szerinti békéltető testülethez fordulni. A Bázis Fata a békéltető testületi eljárást igénybe veszi, abban együttműködési kötelezettség terheli:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefon: +36 72 507-1524

Fax: +36 72 507-152

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: http://www.baranyabekeltetes.hu/kapcsolat/

 Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: +36 (1) 488-2131

Fax száma: +36 (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: http://bekeltet.hu/

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefon és fax: +36 (1)- 269-0703 vagy 784-3076 vagy 784-3149

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

 14.4.      Online vitarendezés

14.4.1.  Fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (Fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási Szerződést kötők között Fogyasztói jogvita esetén mind a Fogyasztók, mind a kereskedők számára.

14.4.2.  A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási Szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a Vásárló között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatban Fogyasztói jogvita merül fel. Határon átnyúló Fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan.

14.4.3.  Ahhoz, hogy a Vásárló az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében.

14.4.4.  A Vásárló az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr

14.4.5.  Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.

14.4.6.  Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek a 14.3 pontban rögzített elérhetőségen.

14.5.      Bírósághoz fordulás lehetősége

A Vásárló Fogyasztó Jogvitából eredő követeléseinek érvényesítése céljából bírósághoz fordulhat.

 1. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Bázis Fata Adatkezelési tájékoztatója, amelynek tartalmát a Vásárló a regisztráció és vásárlás során megismeri, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bázis Fata a regisztrációval, vásárlással, a megrendeléssel és a Szerződéssel kapcsolatban megadott adatait, az abban foglalt feltételeknek megfelelően kezelje.

 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

16.1.      A Bázis Fata jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

16.2.      A Bázis Fata fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és azt, hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2021. január 01.

Jelen ÁSZF letölthető: www.bazisfata.unas.hu oldalon.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

17.1 Jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandók:

-a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

-a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;

-az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

-a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

-a Fogyasztó és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

-az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,

-a Fogyasztó és vállalkozás közötti Szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

 

WebShop Adatkezelési Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Bazis-Art-Kemikál Fata Kft.
Érvényes: Budapest, 2021.02.12-től

 

MIRŐL SZÓL EZ A TÁJÉKOZTATÓ?

Amikor Ön szakáruházunkban vagy a webshopon vásárol, esetleg igénybe veszi valamelyik szolgáltatásunkat, akkor szükséges, hogy bizonyos személyes adatait rögzítsük és kezeljük. Ebben a Tájékoztatóban részletesen ismertetjük, hogy erre milyen célokból kerülhet sor, meddig tároljuk az adatokat, azokat hova továbbítjuk és Önnek milyen jogai vannak ezzel kapcsolatban.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Tájékoztatót, és ha bármilyen kérdése merülne fel, akkor még a Tájékoztató elfogadása előtt írjon nekünk az info@bazisfata.hu címre!
Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, ha a személyes adatait a jogos érdekünk (pl. reklámozás) során kezeljük!

 ALAPVETŐ TUDNIVALÓK

 1. Mi az a személyes adat?

A személyes adat lényegében bármilyen olyan információ lehet, amely alapján Önt közvetve vagy közvetlenül be tudjuk azonosítani. Ilyenek lehetnek az Ön nevén kívül:
- a vásárolt termékkel kapcsolatos adatok (pl. rendelésszám, a termék adatai, szavatossági igények),
- a számlázási adatok (pl. cím, bankkártya száma, számlaszám),
- a kapcsolattartási adatok (pl. e-mail cím, telefonszám), 
- az interneten megadott adatok (pl. webshopos jelszó, Facebook-os profilkép), 
- a biztonsági kamerák által rögzített képmás, mozgás, autó rendszáma is, vagy
- céges vásárló esetében a céges kapcsolattartó személyazonosító és kapcsolattartási adatai.

 1. Ki fogja kezelni az Ön adatait?

Adatkezelő: az Ön adatait a Bázis Fata, azaz a Bázis-Art-Kemikál Fata Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 01-09-975227,) fogja kezelni. Elérhetőségeink:

 • székhely cím: 1201. Budapest, Helsinki Út 63.
 • levelezési cím: 1201. Budapest, Tinódi u. 3.
 • e-mail: info@bazisfata.hu
 • honlap: www.bazisfata.hu
 • Adatvédelmi tisztviselő: a BAZISFATA adatkezelését a Bázis-Art-Kemikál Fata Kft. (székhely: 1201. Budapest, Helsinki Út 63.; képviseli: Fata István; e-mail: info@bazisfata.hu) felügyeli.

Adatfeldolgozók:

 • Egyes szolgáltatásaink nyújtásában mások is közreműködnek, akik szükségszerűen hozzáférhetnek az Ön adataihoz is. Ezeket az adatfeldolgozókat az egyes adatkezeléseknél tüntetjük fel.
 1. A Tájékoztatóban használt fogalmak

adat: a vásárló azon személyes adatai, amelyeket a BAZISFATA egy konkrét célból kezel;
honlap: a www.bazisfata.hu cím alatt elérhető honlap;
süti: a honlap böngészésekor a vásárló számítógépére kis adatcsomagok, sütik (angolul: cookie) kerülnek, amelyek később a böngésző felismerésével segítenek a vásárló azonosításában. A sütik segítenek továbbá abban, hogy a honlapon keresztül a BAZISFATA a szolgáltatásait még felhasználóbarátabb módon nyújthassa (pl. egy korábban kitöltött űrlapnál az egyszer már bevitt adatok megjelenítésével).
- vásárló: az a magánszemély, aki a BAZISFATA szakáruházban vagy a webshopban vásárol, illetve szolgáltatást vesz igénybe. A Tájékoztatóban vásárlónak minősül az is, aki egyébként a szakáruházban tartózkodik, a honlapot böngészi, vagy felveszi a kapcsolatot a BAZISFATA telefonos ügyfélszolgálatával.
webshop: a honlapon keresztül elérhető és a BAZISFATA által üzemeltetett webshop.

 1. A Tájékoztatóban hivatkozott jogszabályok rövidítései

Ekertv.: 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
Fgytv.: 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről;
GDPR: az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete;
Jötv.: 2016. évi LXVIII. törvény – a jövedéki adóról;
NGM rendelet: 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;
Számviteli tv.: 2000. évi C. törvény – a számvitelről;
Korm.rendelet: 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet – a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről;

 1. Az adatkezeléseknél használt fogalmak

Adatkezelési cél:

 • A BAZISFATA az Ön adatait minden esetben egy konkrét cél érdekében kezeli (pl. termékvásárlás esetén a vásárlás teljesítése, számla kiállítása és a fizetés rögzítése).
 • Előfordulhat ugyanakkor az, hogy egy cselekvéshez több adatkezelési cél is kapcsolódik: például Ön vásárol egy terméket (1. cél), amellyel kapcsolatban Ön házhozszállítást kért (2. cél), majd élni kíván a „legjobb ár garanciával” (3. cél), esetleg később szavatossági igénnyel fordul hozzánk (4. cél). Valójában ugyanarról az egy vásárlásról van szó, de az egyes célokhoz más és más adatokra van szükségünk, ezért ezek külön adatkezelési célokat jelentenek.
 • Ezeket a célokat ugyanakkor nem kapcsoljuk össze egymással (pl. hírlevelet csak akkor küldünk Önnek a termékvásárlást követően, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárult).
 • Ha egy adatkezelési cél megszűnik, akkor az ebből a célból kezelt adatait is töröljük (kivéve akkor, ha az adatkezelés jogalapja ezt nem teszi lehetővé).


Az adatkezelés jogalapjai:

 • A BAZISFATA minden esetben valamilyen jogalapon kezeli az Ön személyes adatait. Az adatkezelés jellegétől és céljától függően más-más jogalapja lehet az adatkezeléseknek, ezek közül az alábbi fordulhatnak elő:
  • Szerződés teljesítése: ebben az esetben a BAZISFATA által kért személyes adatok megadása nem kötelező, de azok nélkül nem fog létrejönni Ön és a BAZISFATA.
  • Jogszabályi kötelezettség: ebben az esetben az adatkezelés az Ön jóváhagyásától, vagy tiltakozásától függetlenül kötelező a BAZISFATA számára, ilyen jellemzően a számviteli bizonylatok megőrzése. Ezt a jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja rögzíti.
  • Hozzájárulás: ebben az esetben a BAZISFATA adott szolgáltatását Ön úgy tudja igénybe venni, ha a jelen Tájékoztató ismeretében előzetesen hozzájárul a kért személyes adatok kezeléséhez. Ezek jellemzően kényelmi szolgáltatások lehetnek (pl. feliratkozás a hírlevélre, regisztráció a webshopon), ezért Önt semmilyen hátrány nem éri, ha ilyen esetekben nem adja meg a hozzájárulását. Ezt a jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja rögzíti.
  • Jogos érdek: ebben az esetben a BAZISFATA jogi vagy üzleti érdekei azt kívánják, hogy anélkül kezeljük az Ön személyes adatait, hogy például Ön vásárolna a BAZISFATÁ-nál vagy az adatkezeléshez megadná a hozzájárulását. Ilyen esetek például:
   • a cég kapcsolattartója, képviselője adatainak kezelése (pl. név, telefonszám, e-mail cím, illetve az adott adatkezelésnél feltüntetett egyéb adatok),
   • a BAZISFATA jogi igényeinek (pl. számlatartozás, káresemény) rendezése,
   • a BAZISFATA szakáruház biztonsági kamerás megfigyelése.

Ezt a jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja rögzíti.

Az adatkezelés időtartama:

 • Az Ön személyes adatait a BAZISFATA minden esetben csak a lehető legrövidebb ideig kezeli. Ha ez az időtartam eltelt, akkor az adatait töröljük, a papíralapú adatokat pedig megsemmisítjük.
 • A jogalapoknál bemutatott „jogszabályi kötelezettség” egyesesetekben meghatározza azt, hogy az adatot meddig kell őrizni és kezelni. Például a számviteli bizonylatokat legalább 8 évig.
 • A jogalapoknál szintén bemutatott „jogos érdek” alapján a BAZISFATA indokolt esetben, a jogi igény érvényesíthetőségének végéig kezelheti az Ön szükséges adatait. Ez az időtartam általában az 5 éves elévülési időt jelenti, amelyet a szolgáltatás befejezésétől kell számítani (pl. a jótállás végétől vagy a hírlevélről leiratkozás napjától).

 

AZ ÖN JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

 1. Tájékoztatás kérése és hozzáférés az adatokhoz
  Ön bármikor kérhet tájékoztatást a BAZISFATÁ-tól arról, hogy kezeljük-e adatait bármilyen célból is. Ha igen, akkor elektronikus úton (vagy kérésére papíralapon) másolatot küldünk Önnek az Önt érintő minden lényeges adatkezelési információról (pl. milyen adatokat kezelünk és milyen célból; melyik jogalapon és meddig; azokat kiknek továbbítjuk, és milyen jogai vannak Önnek az adatkezeléssel kapcsolatban).
 2. Hozzájárulás visszavonása
  Önnek bármikor jogában áll a hozzájárulását ingyenesen, feltételek és indokolás nélkül visszavonni akkor, ha az adott adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás visszavonása esetén töröljük az adatait, ugyanakkor azokat bizonyos esetekben a hozzájárulás visszavonása esetén is jogszerűen – az ilyen esetről Önt részletesen tájékoztatni fogjuk.

Fontos tudnia, hogy a hozzájárulásának visszavonása nem fogja érinteni a visszavonás előtti adatkezelésünk jogszerűségét!

 1. Adatok helyesbítése
  Ön bármikor jelezheti nekünk, ha elírást lát valamely általunk kezelt adatában, vagy kérheti, hogy azokat egészítsük ki vagy frissítsük az új adataival (pl. e-mailcím változása esetén).
 2. Adatok törlése
  Ön bármikor kérheti, hogy töröljük egyes, vagy akár az összes nálunk kezelt adatát. 
  Személyes adatait a következő esetekben is töröljük: 
  - ha Ön visszavonta a hozzájárulását; 
  - ha letelt az adatkezelés időtartama; 
  - ha az adattörlést jogszabályi előírás miatt kötelező elvégezni, vagy 
  - ha a továbbiakban a BAZISFATÁ-nak már nincs szüksége az adat kezelésére.

Fontos tudnia, hogy néhány esetben az Ön adatainak meghatározott ideig történő kezelését jogszabály írja elő, más esetben azok megőrzésére a jogi igényeink érvényesítése miatt van szükség. Ha az adatai törlésének bármilyen akadálya lenne, akkor erről Önt részletesen tájékoztatni fogjuk.
Tájékoztatjuk, hogy a webshopos fiókjának (regisztrációjának) inaktívvá tételét az info@bazisfata.hu e-mail címre küldött e-mail üzenettel kezdeményezheti a BAZISFATA Ügyfélszolgálatánál az ÁSZF-ben foglaltak szerint).

 1. Adatkezelés korlátozása
  Előfordulhat, hogy az Ön számára sem az adatkezelés folytatása, sem az adattörlés nem tűnik célszerűnek. Ilyen esetekben Ön kérheti az adatai korlátozását: a korlátozással érintett adatokat csak tároljuk, azokon semmilyen más műveletet nem végzünk.
  Az adatkezelés korlátozását Ön akkor kérheti, ha:
 • Ön szerint az adatai pontatlanul szerepelnek a BAZISFATA adatbázisában (ilyenkor az esetet kivizsgáljuk, a korlátozás a vizsgálat végéig tart); vagy
 • Ön szerint jogellenesen kezeljük az adatait, ugyanakkor ellenzi, hogy töröljük azokat; vagy
 • a BAZISFATA számára már nincs szükség az adatai kezelésére, de Ön kéri, hogy azokat ne töröljük, mert az Ön későbbi jogi igényérvényesítéséhez szüksége lesz azokra; vagy
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (lásd alább; ilyenkor az esetet kivizsgáljuk, a korlátozás a vizsgálat végéig tart).

Fontos tudnia, hogy az Ön kérelmére elrendelt adatkorlátozást jogosultak vagyunk feloldani és az adatkezelést folytatni, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul, vagy arra a jogi igényünk érvényesítéséhez, esetleg jogszabály által előírt fontos közérdekből van szükség – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 1. Tiltakozás az adatkezelés ellen
  Ön bármikor jogosult személyes okból tiltakozni az adatai kezelése ellen, ha azokat reklámok küldése során használtuk, vagy az adatkezelés jogalapja jogos érdekként lett megjelölve. Ilyen tiltakozás nyomán az adatait töröljük.

Fontos azonban tudnia, hogy ha az adatkezelés jogalapjaként a jogos érdeket jelöltük meg, akkor az Ön tiltakozása ellenére is kezelhetjük az adatait akkor, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelésre mindenképpen (pl. a BAZISFATA jogi igényeinek érvényesítése miatt) szükségünk van – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 1. Adathordozás
  Ön kérheti, hogy az adatait elektronikusan Önnek vagy közvetlenül az Ön által megnevezett adatkezelőnek elküldjük. Ha az adathordozásnak bármilyen (pl. technikai) akadálya lenne, arról előzetesen tájékoztatni fogjuk Önt.

Fontos, hogy csak azokat az adatokat tudjuk elküldeni, amelyeket Ön adott meg a BAZISFATÁ-nak (tehát azokat nem, amelyeket az adatkezelés során ezekből a BAZISFATA hozott létre), továbbá csak azokat, amelyeket automatizált módon kezelünk és az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés teljesítése.

 1. Panasztétel
  Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésünk során megsértettük a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)az alábbi elérhetőségeken:
  - székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

- telefon: +36-1-391-1400
- fax: +36-1-391-1410
- honlap: naih.hu

Örömmel vesszük, ha panaszával elsőnek hozzánk fordul, hogy azt mielőbb kivizsgáljuk és orvosoljuk!

 1. Bírósághoz fordulás
  Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésünk során megsértettük az Ön jogait, akkor (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásról további információkat a birosag.hu honlapon tudhat meg.

 EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK

 1. A kérelmek intézése
  A fenti jogokkal Ön bármikor élhet
  - e-mail útján az inf@bazisfata.hucímen,
  - a honlapon a saját fiókba belépve, vagy
  - postai úton a levelet a 1201. Budapest, Tinódi u. 3. címre címezve.
  (Természetesen a panaszbenyújtást, illetve a bírósági eljárást a NAIH-nál, valamint az illetékes törvényszéknél kezdeményezheti.) 
  A kérelmét 30 napon belül teljesítjük. Különösen bonyolult, vagy terjedelmes kérelem esetén ez az ügyintézési határidő legfeljebb további 2 hónappal meghosszabbodhat.

Az ügyintézést megelőzően jogosultak vagyunk Önt azonosítani annak érdekében, hogy megelőzzük az illetéktelen személyek részére történő adatszolgáltatást, valamint a jogosulatlan (pl. adattörlés iránti) kérelmek teljesítését.
Ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésszerű, illetve ha nem sikerült Önt beazonosítani, akkor a BAZISFATA megtagadja a kérelem intézését.

 1. Adatbiztonság
  Az Ön adatait saját (behatolás- és vírusvédelemmel, tűzfallal és erős jelszóval) ellátott, biztonsági szolgálat által őrzött szervereken, míg a papíralapú iratokat kulccsal zárható, tűz- és beázás biztos szekrényekben tároljuk. A szervereken rendszeres biztonsági mentéseket is végzünk. Az adataihoz a BAZISFATÁN belül is csak az illetékes munkatársak férhetnek hozzá, azokat pedig minden esetben bizalmas módon továbbítjuk az adatfeldolgozóink részére, akikre ugyanúgy vonatkoznak szigorú adatbiztonsági elvárásaink.
 2. Az Ön felelőssége
  A BAZISFATA által kezelt adatok pontossága és védelme érdekében kérjük, hogy tegyen meg minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az adatai naprakészek legyenek az adatbázisainkban. Kérjük, hogy a megadott adataiban bekövetkezett változást lehetőleg 3 napon belül jelezze felénk.

Az adatok helyességét a BAZISFATA nem ellenőrzi, ezért kérjük, hogy minden esetben csak és kizárólag a saját adatait (céges kapcsolattartók esetében a céges adatait) adja meg. A vásárló az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Ha a vásárló nem a saját adatait adja meg a BAZISFATA részére, akkor köteles előzetesen beszerezni az érintett hozzájárulását az adatközléshez. A más nevében vagy által, vagy a saját nevében pontatlanul megadott adatok kezeléséből eredő jogsérelemért vagy kárért a BAZISFATA nem vállal felelősséget.

Használjon biztonságos eszközöket, szoftvereket, hálózati kapcsolatokat és erős jelszavakat annak érdekében, hogy illetéktelenek ne élhessenek vissza az Ön adataival (pl. ne léphessenek be az Ön webshop fiókjába). Kérjük, hogy haladéktalanul jelezze felénk, ha bármilyen gyanús körülményt észlel a BAZISFATA által kezelt adataival kapcsolatban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a BAZISFATA honlapjáról felkeresett más honlapok (pl. közösségi oldalak: Facebook, YouTube) adatkezelése kapcsán a BAZISFATA felelősséget nem vállal.

 1. A Tájékoztató módosítása
  A Tájékoztatót a BAZISFATA bármikor és egyoldalúan módosíthatja, az aktuális verzió mindig elérhető a honlapon. A Tájékoztatóra a magyar jog alkalmazandó, továbbá a Tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben a hivatkozott jogszabályok is irányadók.

ADATKEZELÉSEK

Termékvásárlás személyesen a BAZISFATA szakáruházban (vásárlás dokumentálása, számlakiállítás) 

Jogalap:

 szerződés teljesítése

Kezelt adatok:

 név, lakcím, a vásárlás adatai (termék, mennyiség, vételár, helyszín és dátum)

hiteles számlamásolat igénylése esetén: név, aláírás, a meghatalmazás másolata, személyazonosító okmány kártyaszáma

Időtartam:

 10 évig (a számviteli bizonylatok megőrzésére irányadó Számv. tv. 169. § [2] bekezdés alapján)

Adatfeldolgozó:

 A Bázis-Art-Kemikál Fata Kft. mindenkori könyvelő irodája

Adattovábbítás:

 Bankkártyás fizetés estén az Erste Bank felé ezeket az adatokat továbbítjuk: fizetőazonosító, tranzakció összege, fizetés dátuma és időpontja.

 A BAZISFATA az alábbi célokból, jogalapokon és időtartamig kezelheti az Ön személyes adatait:

A  BAZISFATA  szakáruházban vásárolt termék házhozszállítása

 Jogalap:

 szerződés teljesítése (fuvarozási szerződés)

Kezelt adatok:

 név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, aláírás

Időtartam:

 - a számviteli bizonylatot 10 évig (a számviteli bizonylatok megőrzésére irányadó Számv. tv. 169. § [2] bekezdés alapján);

 - a házhozszállítással összefüggő egyéb adatokat a házhozszállítástól számított 1 évig jogos érdek (a házhozszállításból eredő követeléssel szembeni jogérvényesítés) alapján

Adatfeldolgozó:

 A termék házhozszállítását végző gyártó/forgalmazó vagy külön fuvarozó

 

 

 

Egyedi vevőrendelés (a BAZISFATA szakáruházban olyan termék megrendelése, amely nincs készleten)

Jogalap:

 szerződés teljesítése

Kezelt adatok:

 név, lakcím, szállítási cím, telefonszám, aláírás

Időtartam:

 10 évig (a számviteli bizonylatok megőrzésére irányadó Számv. tv. 169. § [2] bekezdés alapján)

Adatfeldolgozó:

A Bázis-Art-Kemikál Fata Kft. mindenkori könyvelő irodája

 

Regisztráció a BAZISFATA webshopjában (saját fiók létrehozása) 

Jogalap:

 hozzájárulás

Kezelt adatok:

 név, e-mail cím, jelszó

Időtartam:

 hozzájárulás visszavonásáig, azaz a saját fiók megszüntetéséig

Adatfeldolgozó:

UNAS Webshop

 

Termékvásárlás a BAZISFATA webshopjában (vásárlás dokumentálása, számlakiállítás)

Jogalap:

 szerződés teljesítése

Kezelt adatok:

 név, lakcím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím

Időtartam:

 10 évig (a számviteli bizonylatok megőrzésére irányadó Számv. tv. 169. § [2] bekezdés alapján)

Adatfeldolgozó:

 -  UNAS Online Kft.

 - Gebrüder Weiss Kft. (2330 Dunaharaszti Raktár u. 2.): a webshopban megrendelt termékek házhozszállítása.

 - Magyar Posta Zrt (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6)

Adattovábbítás:

 A vásárló tudomásul veszi, hogy a BAZISFATA adatkezelő által a www.bazisfata.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatok átadásra kerülnek az Erste Bank Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja, a rendelés tételei, számlázási adatok, szállítási adatok

 teljes név (vezetéknév és keresztnév), cégnév, telefon, e-mail cím,

 cím* (ország, város, irányító szám, közterület neve és típusa, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó)

Webshopban vásárolt termékkel kapcsolatos minőségi kifogás, kérdés és probléma kezelése 

Jogalap:

 szerződés teljesítése (webshopon keresztüli termékrendelés)

Kezelt adatok:

 név, cím, rendelésszám, számlaszám, kifogás leírása, telefonszám, e-mail cím

Időtartam:

 5 évig (az Fgytv. 17/A. § [7] bekezdése alapján): ez vonatkozik a kifogásról felvett jegyzőkönyvre, az írásbeli panaszra adott válasz másolati példányára és a vásárlók könyvébe tett bejegyzés másodpéldányára is.

Adatfeldolgozó:

 UNAS Online Kft., Bázis-Art-Kemikál Fata Kft.

Adattovábbítás:

 Szükség esetén a  BAZISFATA  fogyasztóvédelmi szakértője, illetve jogi képviselője részére.

  

 A vásárló által vásárolt termékre vonatkozó szavatossági és jótállási igények kezelése 

Jogalap:

 jogszabályi kötelezettség (az NGM rendelet 4. § alapján)

Kezelt adatok:

 - név, cím, telefonszám,

 - a fogyasztói kifogásról felvett jegyzőkönyv, hozzájáruló nyilatkozat a jegyzőkönyv felvételéhez, aláírás,

 - a vásárló által érvényesíteni kívánt jog

Időtartam:

 3 évig (az NGM rendelet 4. § [6] bekezdése alapján)

Adatfeldolgozó:

 A termékkel kapcsolatban felmerült szavatossági vagy jótállási igényt teljesítő gyártó vagy alvállalkozó.

Adattovábbítás:

 Ha a vásárló által visszahozott termékért a termék gyártója jótállást vállalt, vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, úgy a BAZISFATA továbbítja a jótállás teljesítéséhez szükséges adatokat a termék gyártójának. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a termékvásárlásra vonatkozó szerződés teljesítése.

 

Fogyasztói panaszkezelés (fogyasztói kifogások kezelése a vásárolt termékkel kapcsolatban) 

Jogalap:

 jogszabályi kötelezettség (az Fgytv. 17/A. § alapján)

Kezelt adatok:

 Személyes vagy írásos panasztétel esetén: név, lakcím, aláírás, a panaszról felvett jegyzőkönyv (a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; a panasz leírása, azonosítószáma).

 Webshopban vásárolt termékkel kapcsolatos panasz esetén: név, lakcím, rendelésszám, számlaszám, kifogás leírása, telefonszám, e-mail cím

Időtartam:

 5 évig (az Fgytv. 17/A. § [7] bekezdése alapján): ez vonatkozik a felvett jegyzőkönyvre, az írásbeli panaszra adott válasz másolati példányára és a vásárlók könyvébe tett bejegyzés másodpéldányára is.

Adatfeldolgozó:

 - Webshopban vásárolt termékkel kapcsolatos panasz esetén: UNAS Online Kft.

Adattovábbítás:

 Szükség esetén a BAZISFATA fogyasztóvédelmi szakértője, illetve jogi képviselője részére.

 

 

 

 

 

 

 

E-mailen keresztül történő kapcsolatfelvétel, tájékoztatás nyújtása a vásárló részére 

Jogalap:

 hozzájárulás

Kezelt adatok:

 - név, e-mail cím, rendelésszám (megvásárolt termék esetén),

 - a kapcsolatfelvétel során megadott egyéb adat

Időtartam:

 hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a tájékoztatás megadásáig

Adatfeldolgozó:

Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4.): tárhelyszolgálatás.

 

 

 

 

Facebook nyereményjáték (jelentkezés, lebonyolítás és a nyertes kihirdetése a BAZISFATA Facebook oldalán) 

Jogalap:

 hozzájárulás

Kezelt adatok:

 Facebook-on regisztrált név és nyilvános profilkép

Időtartam:

 - résztvevők esetében: a nyeremény átadásáig,

 - nyertes esetében: 10 évig (a számviteli bizonylatok megőrzésére irányadó Számv. tv. 169. § [2] bekezdés alapján)

Adatfeldolgozó:

BAZISFATA

 

BAZISFATA Facebook rajongói oldal üzemeltetése (a BAZISFATA termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása, valamint oldalelemzések végzése) 

Jogalap:

 A BAZISFATA és a Facebook jogos érdeke:

 - a BAZISFATA jogos érdeke az, hogy megértse a (potenciális) vásárlók szokásait, fejlessze a szolgáltatásokat, továbbá értékelje azt, hogy a Facebook felületein belül és kívül mennyire voltak hatékonyak a BAZISFATA online tartalmai és hirdetései;

 - a Facebook jogos érdekéről ezen a [linken] olvashat.

Kezelt adatok:

 - azon vásárló Facebook-on regisztrált neve, nyilvános profilképe és a vásárló által megadott egyéb adatok, aki csatlakozott a BAZISFATA Facebook rajongói oldalához,

 - a Facebook által az oldalelemzések során felhasznált adatokról ezen a [linken] olvashat.

Időtartam:

 a BAZISFATA Facebook rajongói oldal megszűntéséig vagy a vásárlói Facebook-profil törléséig

Közös adatkezelés:

 A Facebook Ireland (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország) közreműködésével: statisztikai és elemzési adatok küldése céljából. Ezen a [linken] látható, hogy a BAZISFATA milyen statisztikai adatokat kap a Facebook-tól. A Facebook adatkezelési szabályzata ezen a [linken] keresztül érhető el.

Adatfeldolgozó:

Bázis-Art-Kemikál Fata Kft.

 A BIZTONSÁGI KAMERÁK HASZNÁLATA

Adatkezelési cél: A BAZISFATA alábbi szakáruházaiban (Budapest, Pécs, Pápa) a BAZISFATA jogos érdeke alapján, vagyonvédelmi okból (pl. megkísérelt vagy elkövetett lopás, rongálás utólagos visszanézése) és az áruház területén történt esetleges személyi sérülés kivizsgálása céljából biztonsági kamerák működnek. Ezeken a célokon belül az alábbi részcélok határozhatók meg:

 • a jogsértések megelőzése, észlelése, bizonyítása;
 • az engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének, időtartamának és a tanúsított magatartásnak rögzítése;
 • az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása;
 • az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata;
 • vásárlói panaszok megvizsgálása, kezelése.

Jogalap: a BAZISFATA jogos érdeke, amely a jelen esetben előnyt a felvételen szereplő vásárlónak az adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel ez az előny a rendelkezési jognak csak a szükséges és arányos korlátozásával jár az alábbiak szerint:

 • Időtartam: Felhasználás hiányában a BAZISFATA 45 nap után törli a felvételt: ez a 45 nap szükséges és egyben elegendő annak tisztázására, hogy van-e olyan körülmény, ami miatt a felvételt nem szabad törölni a 45 nap elteltével. A felvételt jellemzően szabálysértési vagy büntetőeljárás során, illetve a BAZISFATA jogi igényei védelme érdekében használhatjuk fel. A felhasználás a felvétel visszanézését, külön tárolását és az arra jogosultak számára a felvétel továbbítását jelenti.
 • A vásárló helyzete: a felvételen szereplő személy rendelkezési jogát nem veszti el, hiszen egyfelől a felvétel kezeléséről a szakáruházba belépést megelőzően részletes tájékoztatást kaphat a helyszínen, továbbá bármikor élhet a Tájékoztatóban ismertetett jogaival. Fontos azonban, hogy az említett 45 napos tárolási időn belül a vásárló nem kérheti a felvétel törlését.
 • A szükségesség: a megfigyelni kívánt területek méretére és vásárlói forgalmára tekintettel a teljes körű személy- és vagyonvédelmet nem lehet megvalósítani biztonsági kamerák nélkül (pl. kizárólag biztonsági személyzet révén). A kamerahasználat melletti további érv a nyomozóhatóságok, illetve az esetlegesen sértett vagy kárt szenvedett vásárló segítése is.
 • Az arányosság: a BAZISFATA a szakáruházakban, illetve a raktárban csak annyi kamerát helyez el, ami a vagyonvédelem és az incidensek visszakövethetősége érdekében szükséges. Ezen felül a kamerák látószögei úgy vannak beállítva, hogy azok csak az erre figyelmeztető ábrákkal jelzett helyeken készítenek felvételt úgy, hogy azok összhangban legyenek az adatkezelés céljával és az emberi méltóságot semmilyen körülmények között ne sértsék. A BAZISFATA adatvédelmi tisztviselője folyamatosan figyelemmel kíséri a kamera-használat jogszerűségét.

Kezelt adatok:

 • a biztonsági kamera látószögében tartózkodó személy képmása és mozgása videófelvételen,
 • felvétel megtekintése esetén továbbá a jegyzőkönyv tartalma: a kérelmező neve, a felvételt megismerő személyek neve és pozíciója, a felvétel megismerésének oka és ideje (a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § alapján).

A felvétel a szakáruházban tároljuk és azokat alapesetben a BAZISFATA szakáruház vezetője, továbbá a BAZISFATA és az adatfeldolgozók ügyvezetői jogosultak megismerni. A felvétel megtekintésére sor kerülhet a rögzített személy kérelmére, vagy a szakáruház vezető saját hatáskörében meghozott döntése alapján, illetve bírósági vagy hatósági megkeresés útján is.

A felvétel megtekintése és jegyzőkönyv-készítés:

 • A felvétel megtekintéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a következő adatokat tartalmazza: a kérelmező nevét, a felvételt megismerő személyek nevét és pozícióját, a felvétel megismerésének okát és idejét.
 • A felvétel megtekintésére legalább két személy együttes jelenlétében kerülhet sor. Az elkészült jegyzőkönyvet a BAZISFATA a megtekintés napjától számított elévülés idő végéig (általában 5 évig) megőrzi.

Adatfeldolgozók:

 • Bázis-Art-Kemikál Fata Kft. üzemeltetés,

Adatovábbítása BAZISFATA a videófelvételt

 • szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az illetékes hatóság vagy bíróság részére továbbítja jogszabályi kötelezettség (a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 261. §, illetve a szabálysértésről szóló törvény 2012. évi II. 56/A §) alapján,
 • saját jogi érdekeinek védelme érdekében átadhatja a jogi képviselőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőjének.
Webáruház készítés